1+ months

Project Manager w dziale wdroe (kadry i pace) - 184139

Warsaw, IN 46580
 • Job Code
  184139
ADP Polska jest najwiksz na polskim rynku firm specjalizujc si w usugach outsourcingu kadrowo-pacowego, bdc jednoczenie czci wiatowego lidera w tym obszarze. Kadego dnia tysice organizacji z caego wiata polegaj wanie na ADP. Od midzynarodowych korporacji po mae firmy - wiodce rozwizania ADP dla personelu pozwalaj przedsibiorstwom robi to, w czym s najlepsze - interesy. W Polsce z sukcesem dziaamy ju prawie 20 lat i zatrudniamy 330 najwyszej klasy specjalistów gotowych dzieli si swoj wiedz i dowiadczeniem. Teraz Ty równie moesz sta si czci tego wiata i doczy do naszego zespo.
 
Do gównych zada na tym stanowisku bdzie naleao:
 • realizacja projektów wdroeniowych dla Klientów uruchomienie usug wraz z okrelonymi umow produktami w zaoonym czasie i budecie,
 • zarzdzanie relacjami i dbanie o poprawn komunikacj z Interesariuszami przez cay cykl ycia projektu wdroeniowego,
 • odpowiedzialno za osiganie jak najwyszego wskanika zadowolenia klienta dla projektów wdroeniowych,
 • zarzdzanie ryzykiem projektu wdroeniowego,
 • identyfikowanie zdarze, które mog mie wpyw na czas realizacji i zakres projektu oraz podejmowanie dziaa zapobiegawczych,
 • odpowiedzialno za finanse zwizane z projektetem wiadomo kontraktowej wartoci projektu, wystawianie faktur dla Klienta za wdroone usugi, wystawianie zamówie na prace podwykonawców itd.,
 • zarzdzanie wspóprac z podwykonawcami w ramach projektu wdroeniowego,
 • zarzdzanie zmian w projekcie wdroeniowym,
 • cykliczne raportowanie statusu projektu wdroeniowego,
 • kierowanie zespoem wdroeniowym,
 • aktywna i otwarta wspópraca z korporacj oraz innymi Dziaami firmy.
Szukamy osoby, która:
 • ma dowiadczenie w zarzdzaniu projektami w duej, midzynarodowej korporacji najlepiej w obszarze usug kadrowo-pacowych,
 • zna standardy zarzdzania projektami (PMI lub Prince2),rozumie specyfik usug outsourcingowych,
 • posiada wietne zdolnoci interpersonalne i komunikacyjne (prowadzenie prezentacji oraz rozmów biznesowych),
 • jest wietnie zorganizowana i decyzyjna,
 • potrafi budowa i zarzdza relacjami biznesowymi z osobami reprezentujcymi Klienta oraz z innymi zespoami w organizacji
 • jest zorientowana na usprawnianie procesów i poszukiwanie rozwiza,
 • swobodnie komunikuje si w jzyku angielskim (w mowie i pimie).
W zamian oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w midzynarodowej korporacji na podstawie umowy o prac,
 • nowoczesne i komfortowe rodowisko pracy w wietnej lokalizacji,
 • moliwo cigego rozwoju poprzez udzia w ciekawych szkoleniach, projektach i inicjatywach,
 • stae wsparcie dowiadczonego zespou oraz firmy,
 • benefity i wiadczenia pracownicze (m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, ZFS).
Informujemy, e bdziemy si kontaktowa tylko z wybranymi kandydatami.

We're designing a better way to work, so you can achieve what you're working for. Consistently named one of the 'Most Admired Companies' by FORTUNE Magazine, and recognized by DiversityInc as one of the 'Top 50 Companies for Diversity,' ADP works with more than 740,000 organizations across the globe to help their people work smarter, embrace new challenges, and unleash their talent. "Always Designing for People" means we're creating platforms that will transform how great work gets done, so together we can unlock a world of opportunity.

At ADP, we believe that diversity fuels innovation. ADP is committed to equal employment opportunities regardless of race, color, genetic information, creed, religion, sex, sexual orientation, gender identity, lawful alien status, national origin, age, marital status, or protected veteran status. We support an inclusive workplace where associates excel based on personal merit, qualifications, experience, ability, and job performance.

Categories

Posted: 2019-10-10 Expires: 2019-12-08

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Project Manager w dziale wdroe (kadry i pace) - 184139

ADP
Warsaw, IN 46580

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast